BİLSEM tanılama sürecine hazırlanmak için hazırlanan eğitim dokümanları:

[su_tabs]

[su_tab title=”Küpler” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Küplerle ilgili sorularda verilen küplerin üzerindeki desen, harf ya da sayıların küpler döndüğünde hangisinin geleceği veya küplerin açılımı sorulur. Bu başlık altında 10 test, toplam 100 soru bulunmaktadır.

Bu tür sorularda küplerin yüzleri farklı renge boyanmış, küplerin yüzlerinde farklı sayı, harf ya da şekil konulmuş olabilir. Verilen küplerin açılımı ya da döndürülmesi sonucunda meydana gelen şekil ya da görünen yüzün üzerindeki sorulabilir. Küplerle ilgili sorularda öğrencilerin şekilleri üç boyutlu düşünme ve zihinsel işlem becerileri ölçülmek istenmektedir. Bu soru tiplerine hazırlanmak için öğrencinin sorulardaki küplerle benzer küplerle çalışmış olması bir avantaj sağlar. Bu nedenle öğrencinin bu tarz sorular çözerek teste başlaması önerilir.

[/su_tab]

[su_tab title=”Desen Tamamlama” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Desen tamamlama, verilen bir görselin kapatılmış bir kısmında desenin nasıl devam etmesi gerektiğini bulmadır. Bu başlık altında 10 test, toplam 100 soru bulunmaktadır.

Desen tamamlama kişinin görsel hafızası ve hayal edebilme becerisini ölçmeye dayalı sorulardır. Öğrencinin kendi hayatında var olan nesnenin bir kısmının kapatılması durumunda nesnenin nasıl devam etmesi gerektiğine ait deneyimleri bu soru tarzında avantaj sağlar. Örneğin, bir kısmı kapatılan nesnelerin kapalı olan kısımlarını sözlü, yazılı ya da görsel olarak açıklamaları istenilen deneyimler bu becerinin gelişmesine yardımcı olur.

Bu eğitim başlığında bulunan testlerde bir kısmı kapatılmış görsel verilir. Sorularda 4 seçenek vardır. Verilen görsel incelenerek görselde var olan nesneler, çizgiler, gölgeler ya da renkler değerlendirilir ve buna göre kapatılmış kısımdaki görsel parçası bulunabilir. Seçeneklerde verilen görsel parçaları güçlü çeldiricilerdir. Ancak, bir tanesi verilen ilişkinin doğru eşleştirmesidir. Her soruda ilişkilerin türü değişebilir. Her soru için aynı ilişkiyi beklemek bir hatadır. Bazı görsellerde renkler incelenirken diğerinde gölgeleri incelemek gerekebilir. Bu nedenle sınav öncesinde sorular çözerek deneyim sahibi olmak öğrencinin avantajınadır.

[/su_tab]

[su_tab title=”Benzetim” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Benzetim, bilinen bir olay ya da eşyayı kullanarak başka bir olayı benzeterek öğrenme yoludur. Bu başlık altında 5 test, toplam 50 soru bulunmaktadır.

Benzetim ile öğrenmeye örnek olarak un ile ekmek arasındaki ilişkiyi değerlendirerek yoğurt ile ayran arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. Undan ekmek yapılması arasındaki ilişki ile yoğurttan ayran yapılması arasında bir ilişki vardır. Benzetim sadece somut nesneler arasında olmayabilir. Benzetim soyut kavramlar kullanılarak da yapılabilir. Ayrıca soyut ve somut nesneler arasında da benzetim yapılabilir.

Benzetim yoluyla kişilerin analiz ve sentez becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Kişi ne kadar günlük yaşam deneyimine sahipse benzetim becerisinde de aynı oranda artış beklenir. Bir başka ifadeyle kişinin somut ve soyut nesneler/olaylarla karşılaşmış olması analiz ve sentez becerisine olumlu etki yapar. Bu becerinin artması için öğrencilerimizin farklı ortam ve olaylara dahil olmaları ve kitaplarla düşünsel yaşantısının desteklenmesi önemlidir.

Bu eğitim başlığında bulunan testlerde tek nesneden ya da ikili nesnelerden eşleştirme soruları bulunmaktadır. Sorularda 4 seçenek vardır. Verilen ilk ilişki incelenerek, eşleştirmenin yönü bulunmalı ve buna göre diğer eleştirmedeki ilişki bulunmalıdır. Sorularda verilen seçenekler verilen nesne ile ilgili güçlü çeldiricilerdir. Ancak, bir tanesi verilen ilişkinin doğru eşleştirmesidir. Her soruda ilişkilerin türü değişebilir. Her soru için aynı ilişkiyi beklemek bir hatadır. Çeşitli ilişkiler temel alınarak sorunun soyutluk derecesi ve ilişki sayısı artmış, soru daha üst seviyeye çıkarılmış olabilir.

Sorularda ilişki içinde bulunan öğeler ya da nesneler görsel olarak verilir. Soru metninde ise kafa karışıklığı yaratmayacak şekilde kısa bir soru cümlesi bulunur. Soru cümleleri genelde şu şekildedir; “İlk görseller arasında bir ilişki vardır. Diğer görselde verilen ilişki hangisidir?”.

Benzetim sorularında çoğunlukla aşağıdaki soru tipleri bulunur.

 • Konum ilişkisi (Örneğin, öğretmen ve okul ilişkisi gibi)
 • Miktar ilişkisi (Örneğin, asker ve ordu ilişkisi gibi)
 • Süre ilişkisi (Örneğin, tırtıl ve kelebek ilişkisi gibi)
 • Ham madde ilişkisi (Örneğin, kağıt ve ağaç ilişkisi gibi)
 • İşlev ilişkisi (Örneğin, sabun ve temizlik ilişkisi gibi)
 • Tür ilişkisi (Örneğin, kedi ve hayvan ilişkisi gibi)

[/su_tab]

[su_tab title=”Görsel Benzetim” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Görsel benzetim, verilen düzen içindeki ilişkiyi bularak sıradaki görselin hangisi olacağını bulmaya dayalıdır.

Bu tarz sorularda 2×2 ya da 3×3 şeklindeki tablolarda yer alan görseller bulunur. Tablodaki kutular içine belirli bir düzen içinde yerleştirilmiş görseller vardır. Öğrenciler tablodaki görselleri inceleyerek ilişkiyi bulmaları ve boş bırakılan kutuya konulması gereken görseli seçeneklerden bulmaları beklenir.

Tablodaki kutularda bulunan görseller arasındaki ilişki soldan sağa doğru ya da yukarıdan aşağıya doğru olabilir. Bu tür sorular bilinen bir olaydan başka bir olaya benzeterek öğrenme yoludur. Bu açıdan benzetim tarzı soruların bir adım ileriye gitmiş halidir denilebilir. Bu sorularla öğrencilerin analiz ve sentez becerileri ölçülmek istenmektedir.

Görsel benzetim sorularının her birinde görsellerin ilişkileri değişebilir. Her zaman aynı ilişkiyi beklemek bir hatadır. Görseller arasındaki farklı ilişkiler kullanılarak sorular daha güç hale getirilmiş olunabilir. Bu nedenle tablodaki görseller dikkatlice incelenerek aralarındaki ilişki bulunmalıdır. Görsel benzetim sorularında genellikle aşağıdaki soru tipleri bulunmaktadır.

 • Desen ilişkisi
 • Miktar ilişkisi
 • Birleşme/Birleştirme ilişkisi
 • Dönme ilişkisi
 • Konum ilişkisi
 • Simetri ilişkisi

Soruların zorluk düzeyine göre birden fazla ilişki kullanılabilir.

[/su_tab]

[su_tab title=”Simetri” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Simetri ile ilgili sorularda verilen şeklin kapatılan kısmı ya da aynadaki görüntüsünün hangisi olacağını bulmaya dayalıdır.

Bu tarz sorularda cisimlern rekleri, üzerindeki şekiller, çizgiler ve girinti ya da çıkıntılar dikkatle inceleyerek boş bırakılan kısmı bulmaları beklenir.

[/su_tab]

[su_tab title=”Online Denemeler” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

Bilsem tanılama süreci için hazırlanmış deneme sınavlarını çözerek bir adım öne geçin. Her denemede 20 soru bulunmaktadır. Toplam 400 soru vardır.

[/su_tab]

[/su_tabs]