İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar kullandığımız ve hayatımızın temelini oluşturan birçok şey zihinsel bir işlevin sonucudur. Örneğin kürdan oldukça basit bir buluştur. Bu buluş, bizi hayatımızda yer alan bir problemden kurtarmaktadır.
Bir problem durumunun çözümü için atılan adımlar zihinsel bir işlevin gereğidir. Çocuklarımızın, problem çözmek için akıl yürütme yeteneklerini, muhakeme becerilerini kullanmaları gerekmektedir. Bu becerileri kazanmak farklı zihinsel aktiviteler ile mümkün olacaktır.
Akıl yürütme süreci temelde birbiri ile ilişkilendirilmiş en az iki önerme ile başlar. Bu önermeler ışığında ise sonuç elde edilir. Ne değildir diye bakarsak, temelde sadece bilginin yarattığı süreçler akıl yürütme değildir. “Dünya kendi ekseni etrafında döner, böylece gece ve gündüz oluşur.” bir bilgidir. Bu bilgiyi başka önermelerde kullandığımız sürece akıl yürütme denir. Nasıl mı? “Mars kendi ekseni etrafında döner.” bilgisini aldığımızda Mars’ta da gece gündüz oluştuğunu düşünmek bir akıl yürütme sürecidir. Kitapta verilen oyun kuralları ve ipuçları bilgiyi oluşturmaktadır. Bu bilgi ve ipuçları doğrultusunda eksikleri tamamlama süreci akıl yürütmeyi başlatacaktır. Her oyun kendi içinde farklı akıl yürütme süreçlerini aktif kılacak ve zihinsel egzersizler sağlayacaktır.
Öğrencilerimizin zihinsel aktivitelerini desteklemek için yapılabilecek oldukça fazla etkinlik mevcuttur. Bu tarz aktiviteler, çocuklarımızda mantıksal çıkarım ve akıl yürütme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Akıl oyunları bu aktivitelerden sadece bir tanesidir. Kitapta derlediğim oyunları başlangıç olarak kabul edebilirsiniz.
Kitabı hazırlama sürecinde bana büyük destek veren sevgili eşim Özge’ye teşekkürler ederim.
Aklınızın bizde kalması dileğiyle…
#zekaoyunları #Zekasoruları #oyun

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir